BANNER HEMSIDA BILD BAKRUND
  • Regler

REGLER

§ Att inte släppa in andra personer med mitt medlemskort och att inte låna ut mitt medlemskort

 

§ Att inte gå in med YTTERSKOR, de skor man har på sig när man kommer till gymmet är YTTERSKOR. Inga undantag göres på detta.

 

§ Att inte befatta sig med olagliga preparat

 

§ Att bete sig som en god kamrat mot samtliga medlemmar

 

§ Att plocka undan de redskap och vikter som man använt

 

§ Att inte vistas i lokalen med ogiltigt medlemskort för detta räknas som olaga intrång

 

§ Att inte skräpa ner i lokalen som t ex Muggar tuggummi det finns papperskorgar till sådant

 

§ Att bryta mot någon av dessa regler innebär omedelbar avstängning från HälsoGymet.

Samt medlemsavgiften är förverkad.

 

Åldersgräns 18 år

med förälders underskrift från det år du fyller 16.